Hakenkreuz, Gammadion, Swastika: Estrellas, Laberintos y Caminos de los Muertos (2 volumes)

50,00 IVA incluído

[GZ] Os signos, e as súas culminacións significantes, os símbolos, son resposta ás nosas inquedanzas e, á súa vez, o xérmolo de novas preguntas. Cando uns e outros aparecen perante nós ou insinúanse no noso pensamento, maniféstanse sentidos que antes non estaban e esvaecen aqueles que criamos seguros e definitivos.

Neste libro, o antropólogo José Luis Cardero, adéntranos no mundo dos símbolos, amosándonos a ampla variedade que se agocha tras este tipo de representacións e asociándoos tanto a interpretacións populares como a outras de carácter especializado.

A través dunha análise pormenorizada no que se entretecen mitos e símbolos, o autor explora as connotacións históricas e contemporáneas dunha tradición simbólica que transcende a calqueira especificidade cultural e que afonda nas orixes mesmas da humanidade.

[ES] Los signos, y sus culminaciones significantes, los símbolos, son respuestas a nuestras inquietudes y, a su vez, el germen de nuevas preguntas. Cuando unos y otros aparecen ante nosotros o se insinúan en nuestro pensamiento, se manifiestan sentidos que antes no estaban y se desvanecen aquellos que creíamos seguros y definitivos.

En este libro, el antropólogo José Luis Cardero nos adentra en el mundo de los símbolos, mostrándonos la amplia variedad que se esconde tras este tipo de representaciones y asociándolos tanto a interpretaciones populares como a otras de carácter especializado.

A través de un análisis pormenorizado en el que se entrelazan mitos y símbolos, el autor explora las connotaciones históricas y contemporáneas de una tradición simbólica que trasciende a cualquier especificidad cultural y que profundiza en los orígenes mismos de la humanidad.

[ENG] The signs, and their significant culminations, symbols, are answers to our concerns and, in turn, the germ of new questions. When both appear before us or insinuate themselves into our thinking, senses that were not there before arise and those we thought safe and definitive vanish.

In this book, the anthropologist José Luis Cardero delves us into the world of symbols, showing us the wide variety that hides behind this type of representation and associating them with both popular and specialized interpretations.

Through a detailed analysis in which myths and symbols are intertwined, the author explores the historical and contemporary connotations of a symbolic tradition that transcends any cultural specificity and deepens the origins of humanity itself.

Descripción

Autor: José Luis Cardero
Editorial: Ab Origine Edicións
Idioma: Español
Impresión: branco e negro
Tamaño: 23×16
602 (Vol.1) + 586 (Vol.2) páxinas
Ano: 2019
I.S.B.N. 978-84-947844-6-0

Consultar gastos de envío