Universos simbólicos

18,00 IVA incluído

[GZ] O presente libro supón un compendio de textos cuxa temática xira en torno a diferentes aspectos da cultura galega e, xa que logo, dos diferentes elementos constituíntes da nosa identidade como pobo. Nas páxinas deste libro o antropólogo Rafael Quintía achéganos a cuestións que teñen que ver coas ideas máxico-relixiosas da cultura galega; percorre, entre outros, aspectos da nosa mitoloxía, do simbolismo, das nosas crenzas máis íntimas, dos nosos medos, do papel da lingua nunha cultura, ou intenta responder, por exemplo, a cuestións tan tópicas como a de por que os galegos responden cunha pregunta, sen deixar atrás temas relacionados co noso entramado social. En definitiva, unha ampla e holística ollada a algunhas das moitas caras que presenta a cultura galega.

[ES] El presente libro supone un compendio de textos cuya temática gira en torno a diferentes aspectos de la cultura gallega y, por lo tanto, de los diferentes elementos constituyentes de nuestra identidad como pueblo. En las páginas de este libro el antropólogo Rafael Quintía nos acerca a cuestiones que tienen que ver con las ideas mágico-religiosas de la cultura gallega; recorre, entre otros, aspectos de nuestra mitología, del simbolismo, de nuestra creencias más íntimas, de nuestros miedos, del papel de la lengua en una cultura, o intenta responder, por ejemplo, a cuestiones tan tópicas como la de por qué los gallegos responden con una pregunta, sin dejar atrás temas relacionados con nuestro entramado social. En definitiva, una amplia y holística mirada a algunas de las muchas caras que presenta la cultura gallega.

[EN] This book represents a compendium of texts whose theme revolves around different aspects of Galician culture and, therefore, of the different constituent elements of our identity. In the pages of this book the anthropologist Rafael Quintía focuses on questions that have to do with the magical-religious ideas of the Galician culture. It goes across a series of subjects including aspects of our mythology, symbolism, our most intimate beliefs, our fears, the role of language in culture, or tries to respond, for example, to issues as topical as why Galicians always answer with a question, without leaving behind topics related to our social fabric. In short, a broad and holistic look at some of the many faces that Galician culture presents.

+ info

Descripción

Título: Universos simbólicos. Olladas ao redor da cultura e da identidade galega.
Autor: Rafael Quintía Pereira
Editorial: Ab Origine Edicións
Impresión: branco e negro
Tamaño: 23×16
326 páxinas
Ano: 2017
I.S.B.N. 978-84-947844-0-8